Thủ tục tham gia Bảo hiểm tự nguyện

1. THỦ TỤC THAM GIA BHXH TỰ NGUYỆN LẦN ĐẦU

 


Hồ sơ yêu cầu:

Mẫu 01-TN: Tờ khai tham gia BHXH tự nguyện

2b

Bản sao giấy khai sinh (có chứng thực).

 

1b

   Phiếu thu tiền mặt.

 

1b


Người đã tham gia BHXH tại nơi khác chuyển đến. Bổ sung thêm:

- Sổ BHXH.

- Bản quá trình đóng BHXH (do cơ quan BHXH nơi đi cấp).

- Đã tham gia BHXH bắt buộc: nếu không có Bản quá trình BHXH thì kèm theo sổ BHXH photo.

- CMND bản chính để đối chiếu với sổ BHXH (không thực hiện mục 2 của hồ sơ yêu cầu).

 

▪ Thời gian nộp hồ sơ:

- Người tham gia BHXH tự nguyện nộp hồ sơ vào các buổi sáng trong tuần, từ  ngày 1 đến ngày 20 hàng tháng.

▪ Thời gian xử lý hồ sơ:

- Trong ngày.

- Trường hợp nộp tiền qua ngân hàng: trả hồ sơ sau khi cơ quan BHXH nhận được giấy báo của ngân hàng.

 

2. THỦ TỤC THAM GIA TỪ LẦN THỨ 2 :

Thủ tục tham gia BHXH tự nguyện tiếp tục sau thời gian tạm

ngừng đóng hoặc đăng ký lại phương thức đóng.

 

▪ Hồ sơ yêu cầu:


 

1.      Mẫu 02-TN: Giấy đề nghị thay đổi phương thức đóng BHXH.

2.      Sổ BHXH.

3.      Phiếu thu tiền mặt.

2b

1 S

1B

 


 


▪ Thời gian nộp hồ sơ:

- Đăng ký lại phương thức đóng: mỗi quý 1 lần trước ngày 10 tháng đầu quý.

- Sau thời gian tạm dừng đóng: chỉ thực hiện ít nhất sau 3 tháng kể từ ngày người tham gia BHXH tự  nguyện tạm dừng đóng.

▪ Thời gian xử lý hồ sơ:

 - Trong ngày.

- Trường hợp nộp tiền qua ngân hàng: trả hồ sơ sau khi cơ quan BHXH nhận được giấy báo của ngân hàng.