BẢO HIỂM Y TẾ HỌC SINH

THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ LÀ NGHĨA VỤ CỦA MỌI NGƯỜI DÂN

 

BẢO HIỂM Y TẾ  HỌC SINH SINH VIÊN

 

Từ ngày 01/01/2010, tất cả Học sinh - Sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân đều có trách nhiệm tham gia BHYT bắt buộc theo quy định của Luật BHYT.

         (Ngoại trừ HSSV theo diện: Nghèo, cận nghèo, thân nhân người có công, thân nhân lực lượng vũ trang đã được cấp thẻ BHYT tại địa phương nơi cư trú).

I. PHẠM VI BẢO HIỂM

*   Chăm sóc sức khỏe ban đầu tại trường.

*   Tai nạn giao thông.                                         

*   Khám chữa bệnh ngoại trú.

*   Khám chữa bệnh nội trú.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

·        Nhà trường tổ chức cho HSSV đăng ký tham gia theo khóa học và năm học.

  • HSSV được chọn một cơ sở KCB thuận lợi để đăng ký khám chữa bệnh ban đầu theo hướng dẫn của cơ quan BHXH.

 III. MỨC ĐÓNG BHYT:

Mức đóng BHYT HSSV là 3% mức lương tối thiểu chung 1.050.000 đồng.

 + Áp dụng cho năm học 2012 – 2013 (12 tháng) là 378.000 đồng.

Trong đó:         + HSSV đóng 70%: 264.600 đồng.

+ Ngân sách nhà nước hỗ trợ 30%:113.400 đồng. Riêng HSSV diện cận nghèo, nếu chưa tham gia BHYT tại địa phương thì mức đóng là 189.000 đồng, ngân sách nhà nước sẽ hỗ trợ 50% phần còn lại.

 IV. MỨC HƯỞNG BHYT:

¨      Được chăm sóc sức khỏe ban đầu từ kinh phí để lại trường (10.8% quỹ KCB BHYT HSSV).

¨      Được thanh toán 100% chi phí KCB khi tổng chi phí một lần KCB thấp hơn 15% mức lương tối thiểu hiện hành, hoặc KCB tại tuyến phường, xã.

¨      Được thanh toán 80% chi phí KCB khi thực hiện KCB đúng theo quy định, kể cả khi sử dụng các dịch vụ kỹ thuật cao có chi phí lớn (nhưng không quá 40 tháng lương tối thiểu cho một lần sử dụng dịch vụ). Được thanh toán 50% thuốc điều trị ung thư chống thải ghép ngoài danh mục quy định của Bộ Y tế khi tham gia BHYT liên tục đủ 36 tháng trở lên.

¨      Trường hợp KCB không đúng cơ sở y tế đăng ký ban đầu và có trình thẻ:

Ø      Được thanh toán 70% chi phí đối với các trường hợp KCB tại các bệnh viện hạng III.

Ø      Được thanh toán 50% chi phí đối với các trường hợp KCB tại các bệnh viện hạng II.

Ø      Được thanh toán 30% chi phí đối với các trường hợp KCB tại các bệnh viện hạng I.

¨      Trường hợp KCB ở các cơ sở y tế không ký hợp đồng KCB hoặc tại các cơ sở có ký hợp đồng với cơ quan BHXH nhưng không trình thẻ, được thanh toán chi phí thực tế nhưng mức tối đa không vượt quá mức theo khung giá tại Thông tư 09 của Bộ y tế và Bộ Tài chính quy định.

¨      Các thắc mắc khác, đề nghị liên hệ với BHXH Quận 2.

BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẬN 2

400 Đồng Văn Cống – P. Thạnh Mỹ Lợi – Quận 2

Điện thoại : 37430056 (line 16-18-20) – 337420469 (line 16-18-20)

Website:https://baohiemxahoiquan2.webnode.com