THANH TOÁN TRỰC TIẾP CHI PHÍ KCB_BHYT:

 ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC, MỨC THANH TOÁN TRỰC TIẾP

 CHI PHÍ KHÁM CHỮA BỆNH BHYT

 (Theo Nghị định 62/2009/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT và Thông tư 09/2009/TTLT-BYT-TC hướng dẫn thực hiện Luật BHYT)

 THỦ TỤC THANH TOÁN TRỰC TIẾP CHI PHÍ KCB GIỮA BHXH VÀ NGƯỜI THAM GIA BHYT:

             1/ Các trường hợp được thanh toán trực tiếp:  

            Thanh toán trực tiếp là thanh toán chi phí khám, chữa bệnh cho người có thẻ BHYT tại cơ quan Bảo hiểm xã hội trong những trường hợp:   

            - Khám, chữa bệnh tại cơ sở y tế không ký hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT; đi khám, chữa bệnh tại cơ sở y tế có ký hợp đồng KCB BHYT nhưng không đủ thủ tục khám chữa bệnh theo quy định tại Điều 28 Luật BHYT: Người bệnh tự thanh toán chi phí KCB với cơ sở y tế, sau đó mang chứng từ đến Bảo hiểm xã hội để thanh toán. Căn cứ dịch vụ kỹ thuật mà người bệnh được cung cấp, tuyến chuyên môn  kỹ thuật của cơ sở y tế và chứng từ hợp lệ, Bảo hiểm xã hội thanh toán cho người bệnh chi phí thực tế nhưng tối đa không vượt quá mức quy định tại điểm 1 Phụ lục 2 kèm theo Thông tư 09.

            - Trường hợp đi khám, chữa bệnh ở nước ngoài: Người bệnh tự thanh toán chi phí khám, chữa bệnh, sau đó mang chứng từ đến BHXH để thanh toán theo chí phí thực tế nhưng tối đa không vượt quá mức quy định tại điểm 2 Phụ lục 2 kèm theo Thông tư 09.

            2/ Hồ sơ thanh toán trực tiếp:

Ø      Giấy đề nghị thanh toán của người bệnh có thẻ BHYT (theo mẫu)

Ø      Thẻ BHYT (bản sao);

Ø      Giấy ra viện hoặc hồ sơ bệnh án (bản chính hoặc bản sao);

Ø      Các chứng từ hợp lệ (đơn thuốc, sổ y bạ, hóa đơn mua thuốc, hóa đơn thu viện phí và các chứng từ có liên quan khác);

v     Trường hợp đi KCB ở nước ngoài, ngoài các giấy tờ quy định trên, phải có ý kiến của một cơ sở y tế tuyến tỉnh hoặc tuyến trung ương xác nhận về tình trạng bệnh và hướng điều trị.

v     Trường hợp được cử đi công tác hoặc học tập tại  nước ngoài, cần có thêm quyết định của cấp có thẩm quyền cử đi công tác hoặc học tập ở nước ngoài.

             Hồ sơ viết bằng ngôn ngữ nước ngoài, phải dịch sang ngôn ngữ VN có công chứng.  
Mức tiền cụ thể thanh toán trực tiếp theo quy định tại phụ lục 2 Thông tư 09/2009/TTLT-BYT-TC ngày 14/8/2009 của liên Bộ Y tế - Tài chính

 

 

 

 

Loại hình khám, chữa bệnh

 

 

 

 

 

Tuyến chuyên môn kỹ thuật

 

 

 

Chi phí bình quân

 

( đồng)

 

1. Khám, chữa bệnh tại cơ sở không ký hợp đồng và không xuất trình thẻ BHYT

 

a) Ngoại trú

( một đợt điều trị)

Bệnh viện từ Hạng III trở xuống

55.000

Bệnh viện Hạng II

120.000

Bệnh viện hạng I, Hạng Đặc biệt

340.000 

 

b) Nội trú

( Một đợt điều trị)

Bệnh viện từ Hạng III trở xuống

450.000

Bệnh viện Hạng II

1.200.000

Bệnh viện Hạng I , Hạng Đặc biệt

3.600.000 

 

2. Khám, chữa bệnh ở nước ngoài

4.500.000