BẢO HIỂM Y TẾ BẮT BUỘC:

 

1. Đối tượng người lao động nước ngoài:

- Đơn vị và NLĐ NN đóng BHYT hằng tháng và được cấp thẻ BHYT có thời hạn sử dụng như những người lao động khác trong đơn vị.

- Tiền lương, tiền công đóng BHYT là mức tiền lương, tiền công tháng ghi trên hợp đồng lao động. Trường hợp mức tiền lương, tiền công này cao hơn hai mươi tháng lương tối thiểu chung thì mức tiền lương, tiền công tháng đóng BHYT bằng 20 tháng lương tối thiểu chung.

- Người lao động nước ngoài có tiền lương, tiền công ghi trên hợp đồng lao động bằng ngoại tệ thì tiền lương, tiền công tháng đóng BHYT được tính bằng đồng Việt Nam trên cơ sở tiền lương, tiền công bằng ngoại tệ được chuyển đổi sang đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên Ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm ngày 02 tháng 01 cho 6 tháng đầu năm và ngày 01 tháng 7 cho 6 tháng cuối năm. Trường hợp trùng vào ngày nghỉ mà Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chưa công bố thì được lấy tỷ giá của ngày tiếp theo liền kề.

- Đơn vị lập “Danh sách lao động đề nghị cấp sổ BHXH, thẻ BHYT” (mẫu số 01a-TBH), và “Danh sách điều chỉnh lao động và mức lương đóng BHXH, BHYT, BHTN” (mẫu số 03a-TBH) cho NLĐ NN theo danh sách riêng. Phương pháp lập mẫu biểu tương tự như đối với người lao động Việt Nam tham gia BHYT, BHTN, BHXH. Tại cột ghi chú ghi mã Quốc tịch (phụ lục đính kèm).

- Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu: Người lao động nước ngoài được đăng ký tại các cơ sở KCB tuyến Tỉnh và tương đương.

2. Đối tượng hưu trí:

- Khi đơn vị nộp hồ sơ giải quyết chế độ hưu trí cho người lao động thì cơ quan BHXH tạm thời chưa thu hồi thẻ BHYT để người lao động tiếp tục sử dụng thẻ cho đến khi nhận được  thẻ BHYT theo đối tượng hưu trí.

- Khi người về hưu đến đăng ký hồ sơ hưu trí tại BHXH quận, huyện thì nộp lại thẻ cũ (đã cấp tại đơn vị sử dụng lao động) để được cấp đổi lại thẻ mới theo diện hưu trí.

- Người về hưu được quyền đăng ký KCB ban đầu tại cơ sở đã đăng ký trên thẻ BHYT cũ.

- Trường hợp bị mất thẻ BHYT, nếu muốn bảo lưu nơi đăng ký KCB ban đầu theo quy định trên đây thì phải có xác nhận của cơ quan BHXH nơi cấp thẻ BHYT cũ.

3. Đối tượng thất nghiệp:

- Người hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ được cơ quan BHXH cấp thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày hưởng trợ cấp thất nghiệp đến ngày chấm dứt hưởng trợ cấp.

- Người hưởng trợ cấp thất nghiệp, được cấp thẻ BHYT có thời hạn không bắt đầu từ ngày đầu tháng (và kết thúc không vào ngày cuối tháng) thì cách tính thời gian tham gia BHYT 3 năm liên tục, thực hiện theo nguyên tắc sau: nếu thẻ có giá trị ≥ 13 ngày làm việc trong tháng theo lịch thì cả tháng đó được tính là thời gian tham gia BHYT liên tục để cộng nối với thời gian tham gia BHYT theo các diện khác. Ngược lại thì không tính tháng đó là thời gian tham gia BHYT liên tục.

4. Thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ công an:

- Căn cứ quy định chế độ chính sách đối với thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong ngành công an, BHXH quận, huyện phối hợp với công an các quận, huyện tổ chức ký hợp đồng thu và thanh lý hợp đồng theo từng đợt phát hành thẻ BHYT đối với thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ trong ngành công an.

- Trong năm, nếu Chính phủ ban hành mức tiền lương tối thiểu chung mới thì phải nộp bổ sung phần chênh lệch theo mức tiền lương tối thiểu chung mới cho giá trị còn lại của các thẻ đã phát hành.

- Thẻ BHYT có thời hạn sử dụng theo từng năm, mức phí BHYT được tính trên cơ sở của từng đợt phát hành khi lập hồ sơ nộp cho cơ quan BHXH (số tháng được hưởng chế độ KCB được in trên thẻ).

5. Đối tượng trẻ em dưới 6 tuổi:

- Thân nhân của trẻ nộp bản sao giấy khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh cho UBND xã để đăng ký cấp thẻ BHYT (kèm theo sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú để xác định nơi cấp thẻ BHYT).

- Nếu ở địa phương khác chuyển đến sau khi sinh thì phải bổ sung bản xác nhận chưa được cấp (hoặc đã nộp lại) thẻ BHYT của cơ quan Lao động – Thương binh và Xã hội địa phương cư trú cũ.

- UBND xã cấp giấy xác nhận (mẫu 07/TE) để sử dụng tạm thời thay cho thẻ BHYT trong khi chờ cấp thẻ BHYT (Lưu ý: Tại dòng “Số thẻ BHYT đã cấp” ghi “Cấp mới”.

- UBND xã tập hợp hồ sơ xin cấp thẻ cho trẻ em, gửi BHXH quận, huyện trước ngày 20 hằng tháng (không hạn chế số lượt nộp hồ sơ).

- BHXH quận, huyện kiểm tra hồ sơ, in thẻ BHYT theo danh sách đề nghị trong vòng 07 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ do UBND xã chuyển đến.

- BHXH quận, huyện trả lại hồ sơ cấp thẻ BHYT cho UBND xã bao gồm: Bản sao giấy khai sinh, hoặc bản sao giấy chứng sinh; 02 bản “Danh sách tham gia BHYT”. UBND xã chuyển 01 bản cho phòng Lao động – Thương binh và xã hội quận, huyện (phòng LĐTBXH huyện) để tổng hợp kinh phí đóng BHYT trên địa bàn quận, huyện.

- Hằng tháng, trước ngày 30 (31), BHXH quận, huyện gửi bản “Thông báo kết quả đóng BHYT” của từng phường xã, kèm theo danh sách điều chỉnh giảm số trẻ em đủ 6 tuổi và bảng tổng hợp tiền đóng BHYT toàn quận, huyện trong tháng cho phòng LĐTBXH đối chiếu, xác nhận. Chậm nhất ngày 5 của tháng sau, BHXH quận, huyện chuyển bảng tổng hợp tiền đóng BHYT về BHXH thành phố để tổng hợp hồ sơ thanh toán tiền đóng BHYT với ngân sách thành phố.

   - Thẻ BHYT trẻ em dưới 6 tuổi được cấp có giá trị sử dụng từ tháng phường, xã nộp hồ sơ đến ngày trẻ có đủ 72 tháng tuổi. Trong thời gian chưa được cấp thẻ BHYT quyền hưởng BHYT của các em được thực hiện đầy đủ theo Luật BHYT.

Lưu ý thêm: Trong thời gian chưa có thẻ BHYT các em vẫn đã được quỹ BHYT thanh toán chi phí KCB theo quy định, dựa trên giấy khai sinh hoặc giấy chứng sinh theo Thông tư liên tịch số 09/2009/TT-BYT-TC ngày 14/8/2009 của liên bộ Bộ Y tế - Bộ Tài chính. Cơ quan BHXH sẽ tổng hợp chi phí khám chữa bệnh và yêu cầu Sở Tài chính chuyển trả vào quỹ BHYT.

- Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu là Các phòng khám đa khoa; bệnh viện quận, huyện và tương đương; bệnh viện đa khoa tuyến Tỉnh có khoa nhi (trừ Bệnh viện nhi đồng 1, Nhi đồng 2 chỉ nhận các trường hợp tuyến dưới chuyển đến khi vượt quá khả năng chuyên môn kỷ thuật).

6. Đối tượng học sinh sinh viên:

6.1. Cơ quan BHXH phối hợp với các trường ký hợp đồng thu BHYT học sinh, sinh viên theo phân cấp quản lý.

6.2. Học sinh, sinh viên (ngoại trừ những em đã tham gia BHYT theo các nhóm đối tượng khác) đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, đều là đối tượng có trách nhiệm tham gia BHYT bắt buộc.

- Đối với HSSV thuộc diện cận nghèo tại thành phố thì mua BHYT theo diện cận nghèo tại địa phương. Riêng HSSV diện cận nghèo ở các tỉnh, thành phố khác, nếu chưa mua BHYT tại địa phương (và có xác nhận của ban chỉ đạo xóa đói giảm nghèo địa phương) thì chỉ đóng đóng 50% mức đóng chung, ngân sách nhà nước sẽ hỗ trợ phần còn lại.

- Đối với HSSV có thẻ BHYT bắt buộc thuộc nhóm đối tượng khác: lưu học sinh; thân nhân của các đối tượng theo quy định pháp luật về sĩ quan Quân đội nhân dân, nghĩa vụ quân sự, Công an nhân dân và cơ yếu; HSSV thuộc hộ nghèo, cận nghèo…đã được cấp thẻ BHYT bắt buộc theo quy định của Chính phủ, nhà trường lập danh sách riêng kèm theo bản photocopy thẻ BHYT (còn giá trị) theo dõi và tính chung vào tỷ lệ tham gia của nhà trường để được cấp kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu.

6.3. Các trường tổ chức thu tiền đóng BHYT-HSSV theo quy định và chuyển nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội kèm danh sách HSSV tham gia BHYT (theo mẫu đính kèm).

6.4. Phạm vi, quyền lợi, thời hạn thẻ BHYT:

- Phạm vi bảo hiểm y tế HSSV bao gồm: Chăm sóc sức khỏe ban đầu – Khám chữa bệnh ngoại trú – Nội trú – Tai nạn giao thông.

- Quyền lợi của HSSV khi tham gia BHYT: Theo quy định của Luật BHYT, Nghị định số 62/2009/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-TC.

- Học sinh, sinh viên được đăng ký KCB ban đầu tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến quận, huyện và tương đương.

- Thẻ BHYT có thời hạn sử dụng là 12 tháng từ 01/10 đến 30/9 năm sau.

- Trường hợp trường có nhiều khóa học ngắn hạn khác nhau dưới 12 tháng thì nhà trường tổ chức thu tiền BHYT theo từng khóa học, thẻ BHYT được cấp có giá trị sử dụng từ ngày đầu tháng nhập học đến kết thúc khóa học. Nếu khóa học trên 12 tháng thì tổ chức thu tiền BHYT đến 30/9 năm sau, từ ngày 01/10 năm sau sẽ tổ chức thu chung với các học sinh khác đến khi kết thúc khóa học.

6.5. Trích, quản lý, sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu:                                                                         

Kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu được cơ quan Bảo hiểm xã hội chuyển về các trường theo quy định sau đây:

- Đợt 1: 10,8% tổng số tiền đóng BHYT trực tiếp của HSSV (bao gồm số tiền tương ứng của các  học sinh đã tham gia BHYT theo các nhóm đối tượng khác), ngay sau khi nhà trường chuyển tiền và danh sách đóng BHYT của HSSV cho cơ quan Bảo hiểm xã hội.

- Đợt 2: 10,8% tổng số tiền đóng BHYT được ngân sách nhà nước hỗ trợ (bao gồm số tiền tương ứng của các  học sinh đã tham gia BHYT theo các nhóm đối tượng khác), ngay sau khi cơ quan Bảo hiểm xã hội nhận được phần hỗ trợ từ cơ quan tài chính các cấp chuyển sang.

Các trường lập hồ sơ chuyển cho cơ quan Bảo hiểm xã hội (theo mẫu đính kèm), đồng thời với việc chuyển tiền, danh sách đóng BHYT của HSSV, để được nhận kịp thời khoản kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu theo quy định trên đây.

HSSV thuộc các nhóm đối tượng khác cần nộp giấy xác nhận của cơ quan xóa đói giảm nghèo địa phương (nếu thuộc diện nghèo, cận nghèo), hoặc bản photo thẻ BHYT đã được cấp để nhà trường có căn cứ lập danh sách nhận kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho đối tượng này.

6.6. Nội dung chi và quyết toán kinh phí CSSK ban đầu:

Nội dung chi kinh phí CSSK ban đầu được thực hiện theo Thông tư số 14/2007/TT-BTC ngày 08/3/2007 của Bộ Tài chính như sau:

- Chi hỗ trợ khám sức khoẻ định kỳ đầu năm học theo quy định hiện hành;

- Chi mua thuốc: Vật tư y tế và dịch vụ y tế thông dụng gồm:

+ Thuốc: theo danh mục thuốc thiết yếu được quy định tại tuyến D danh mục thuốc thiết yếu ban hành kèm theo Quyết định số 17/2005/QĐ-BYT ngày 01/7/2005 của Bộ Trưởng Bộ Y tế.

+ Vật tư y tế: băng, băng cuộn, cồn sát trùng, gạc miếng, bơm kim tiêm sử dụng một lần, cây đè lưỡi…

+ Dụng cụ y tế: nhiệt kế, huyết áp kế, ống nghe tim phổi, bộ dụng cụ tiểu phẫu, bộ khám ngũ quan.

- Chi hỗ trợ tổ chức các hoạt động tư vấn giáo dục sức khoẻ phòng bệnh.

- Hỗ trợ chi trả lương và các khoản phụ cấp cho cán bộ chuyên trách y tế trường học, mức chi theo quy định của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ.

- Chi mua văn phòng phẩm, tài liệu phục vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu.

- Chi khám sức khỏe phục vụ cho công tác y tế học đường.

Cuối năm tài chính, nhà trường có trách nhiệm tập hợp các chi phí trên vào biểu số 03/QT (04 bản) kèm theo hoá đơn, chứng từ quyết toán lại với cơ quan BHXH.

6.7. Hỗ trợ thu: các trường được nhận khoản kinh phí hỗ trợ thu tính bằng tỷ lệ % trên tổng số tiền BHYT thực thu từ HSSV trong năm học, ngay khi nhà trường chuyển tiền và danh sách đóng BHYT cho cơ quan Bảo hiểm xã hội.

7. Các đối tượng người có công, người cao tuổi, người cận nghèo:

Thực hiện theo văn bản đề nghị của Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Thời gian tham gia (để tính thu phí) và thời hạn thẻ tính từ ngày đầu tiên của tháng.