DANH MỤC BẢNG KÊ HỒ SƠ:

1. BẢNG KÊ THU BHXH - BHYT - BHTN

2. BẢNG KÊ CHẾ ĐỘ - CHÍNH SÁCH

3. BẢNG KÊ CẤP SỔ - HỦY SỔ - NHẬP SỔ

4. BẢNG KÊ CẤP THẺ BHYT, ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG BHYT

5. BẢNG KÊ HỒ SƠ GIÁM ĐỊNH BHYT

 

Tất cả các thủ tục yêu cầu nộp các loại hồ sơ đều được ghi trong các Bảng Kê Hồ Sơ, đề nghị quí khách khi giao dịch với cơ quan BHXH Quận 2, kiểm tra lại hồ sơ của mình đã đầy đủ theo yêu cầu của Bảng Kê Hồ Sơ, trách tình trạng hồ sơ bị trả lại do không đủ hồ sơ theo yều cầu.