Hồ sơ 106 :Đơn vị tạm ngưng hoạt động, chuyển nơi tham gia BHXH, giải thể....Thời hạn giải quyết 10 ngày làm việc.

1.Văn bản của đơn vị (mẫu D01b-TS, 01 bản)Mau d01b-ts.doc (32 kB)

2.Bản sao Quyết định/Văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động hoặc chuyển địa phương khác... (01 bản)

3.Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (mẫu D02-TS, 03 bản)

4.Thẻ BHYT còn thời hạn sử dụng (01 thẻ/người)

5.Bản sao chứng từ nộp tiền - nếu có (01 bản)

6.File dữ liệu: Chuyển bằng IMS   £     bằng USB   £      bằng email     £