THỦ TỤC HỒ SƠ KÊ KHAI BHXH-BHYT

Thay đổi mẫu mới từ ngày 1/5/2012

a) Báo cáo giảm lao động BHXH - BHYT - BHTN: mỗi mẩu 03 bản

1: D02-TS.xls (124 kB)

 Thu hồi thẻ BHYT:

- Đối với người lao động ngừng việc, nghỉ việc, chuyển công tác, nếu thẻ BHYT đã cấp vẫn còn giá trị sử dụng thì đơn vị có trách nhiệm thu hồi để nộp cho cơ quan BHXH trong thời gian 10 ngày đầu của tháng giảm lao động hoặc nộp chậm nhất vào ngày 10 của tháng sau và phải thanh toán giá trị thẻ của tháng trước. Trường hợp ngày 10 của tháng trùng vào ngày nghỉ (thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ) thì thời hạn trả thẻ BHYT được tính vào ngày làm việc liền kề sau đó.

- Trường hợp hồ sơ cấp (gia hạn) thẻ đã được tiếp nhận xử lý nhưng sau đó đơn vị mới điều chỉnh giảm lao động, thì đơn vị có trách nhiệm nộp lại thẻ đã cấp của những trường hợp nói trên cho cơ quan BHXH trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày ký biên bản trả thẻ BHYT.

   Quá thời hạn trên, đơn vị phải chịu trách nhiệm thanh toán hết giá trị (hoặc giá trị còn lại) của thẻ BHYT.

- Thẻ BHYT cấp lại do bị mất chỉ được thay đổi thông tin về nơi đăng ký KCB ban đầu sau 12 tháng kể từ ngày cấp lại và không sử dụng để trả lại cho cơ quan BHXH trong trường hợp người lao động nghỉ việc (mà phải đóng bổ sung hết giá trị thẻ còn lại để sử dụng).

2. Biên bản thu hồi thẻ BHYT: Bien ban thu hoi the BHYT.doc (32,5 kB)

3. Công văn thông báo giảm lao động: Mau d01b-ts.doc (32 kB)

b) Báo cáo tăng lao động tham BHXH-BHYT-BHTN: Mỗi mẫu 03 bản

1. A01-TS.xls (36,5 kB)

2. D02-TS.xls (124 kB)

3. Kèm theo 01 hợp đồng lao động ( quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm ) + 02 tờ khai cấp sổ. Mau a01-ts.doc (82 kB)

+ Trong trường hợp tăng lao động truy đóng BHXH từ 3 tháng trở lên kèm công văn giải trình: Mau d01b-ts.doc (32 kB)

Cấp mới thẻ BHYT:

- Thẻ tăng mới có thời hạn sử dụng ghi trên thẻ từ ngày đầu của tháng nộp hồ sơ đề nghị cấp thẻ BHYT theo quy định cho đến thời điểm hết hạn sử dụng chung của toàn đơn vị.

- Người lao động tham gia BHYT bắt buộc nhưng thuộc nhóm được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn thì phải cung cấp hồ sơ liên quan để được cấp thẻ BHYT có nhóm quyền lợi tương ứng.

VD:  Người lao động mức hưởng 80% chi phí.

   Thương binh mức hưởng 100% chi phí.

   Cần cung cấp bản sao thẻ thương binh khi nộp hồ sơ cấp thẻ BHYT.

* Quy trình cấp thẻ BHYT cho người lao động nước ngoài

Người lao động nước ngoài:

- Cung cấp thông tin cho đơn vị.

- Đăng ký nơi khám chữa bệnh theo tuyến tỉnh (hoặc tương đương).

Đơn vị:

- Lập 3 bản mẫu A01a-TS “DS đề nghị cấp cấp sổ BHXH, thẻ BHYT”

- Lập 3 bản mẫu D02-TS-TBH “DS điều chỉnh lao động và mức lương đóng BHXH, BHYT, BHTN”.

- Hợp đồng lao động ký với người nước ngoài.

- Chuyển tiền hàng tháng theo quy định, ghi rõ mã đơn vị tham gia BHYT do cơ quan BHXH cấp (đơn vị có người lao động nước ngoài được cấp 2 mã số tham gia BHXH và BHYT).

- Xem số liệu thông báo trực tuyến và nhận thông báo đối chiếu quý tại cơ quan BHXH.

Cơ quan BHXH:

- Cấp mã đơn vị tham gia BHYT cho người nước ngoài (khác mã đơn vị tham gia BHXH).

- Cấp mã số thẻ BHYT.

- Cấp thẻ BHYT, giá trị thẻ theo thời hạn như đối với người LĐ Việt Nam.

- Thông báo đối chiếu hàng tháng và quý cho đơn vị.

c) Báo cáo thay đổi lương, chức vụ, bổ sung tăng - giảm BHXH - BHYT - BHTN: 03 bản

1. D02-TS.xls (124 kB)

2. Kèm theo quyết định điều chỉnh lương hoặc phụ lục hợp đồng lao động

3. Công văn thông điều chỉnh lương: Mau d01b-ts.doc (32 kB)

Tải bảng kê hồ sơ: 103 (02-5).doc (53 kB)