THỦ TỤC HỒ SƠ KÊ KHAI BHYT

 * GIA HẠN THẺ BHYT hoặc điều chỉnh nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu:

1. Gia hạn thẻ BHYT:

- Trường hợp đơn vị thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định sẽ được cơ quan BHXH gia hạn thẻ BHYT tự động (3 đợt).

   Ví dụ: Ngày 20/12/2011 đơn vị đã đóng BHXH đến hết tháng 12/2011 thì thuộc đối tượng được gia hạn thẻ BHYT tự động. Cơ quan BHXH sẽ đưa danh sách lên trang web vào ngày 21/12/2012. Đơn vị liên hệ bộ phận trả kết quả của cơ quan BHXH để nhận thẻ từ ngày 25/12/2012.

   - Trường hợp đơn vị nợ tiền bảo hiểm:

   + Đối với đơn vị nợ dưới 02 tháng, nếu có văn bản đề nghị và cam kết thanh toán hết nợ trong thời gian 01 tháng thì sẽ được cơ quan BHXH gia hạn thẻ BHYT.

   + Đối với đơn vị nợ từ 02 tháng trở lên (hoặc nợ dưới 02 tháng mà không có văn bản đề nghị), thì sau khi hoàn thành nghĩa vụ đóng tiền bảo hiểm và có văn bản đề nghị sẽ được gia hạn thẻ. Thẻ BHYT có giá trị từ ngày đầu của tháng nộp hồ sơ đề nghị.

   Ví dụ: Đầu kỳ gia hạn thẻ BHYT năm 2012, đơn vị nợ tiền bảo hiểm nên chưa được gia hạn thẻ. Đến ngày 05/03/2012 đơn vị đóng đủ tiền đến hết tháng 02/2012 và lập hồ sơ đề nghị gia hạn thẻ, thì thẻ có giá trị từ ngày 01/03/2012.

   - Nếu đơn vị có thay đổi cơ sở đăng ký KCB ban đầu, thì lập văn bản (mẫu D01b-TS) kèm danh sách mẫu D07-TS, nộp cho cơ quan BHXH trước ngày 20 của tháng cuối trong kỳ gia hạn thẻ cũ.

   - Người tham gia BHYT chỉ được thay đổi cơ sở đăng ký KCB ban đầu vào 10 ngày đầu mỗi quý.

   - Khi nhận thẻ BHYT từ cơ quan BHXH đơn vị có trách nhiệm yêu cầu người lao động kiểm tra và đối chiếu các thông tin trên thẻ BHYT, nếu có sai sót  phải thực hiện điều chỉnh ngay.

1.Cong van de nghi gia han the BHYT Mau d01b-ts.doc (32 kB)

2. D07-TS.xls (33 kB) ( nếu có )

3. Bảng kê: 103-Phieu GNHS Thu BHXH-BHYT BB.doc (47 kB)

 Mẫu D07-TS “Danh sách đề nghị điều chỉnh hồ sơ BHXH, BHYT”:

- Biểu D07-TS: dùng điều chỉnh nhân thân, điều chỉnh nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu, điều chỉnh số sổ BHXH và gia hạn thẻ BHYT.

- Khi cần điều chỉnh nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu hoặc điều chỉnh nhân thân của người tham gia BHXH, đơn vị lập biểu 03b-TBH (3 bản) gửi cơ quan BHXH.

- Lưu ý:

+ Khi điều chỉnh nhân thân người tham gia BHXH, BHYT, BHTN đơn vị phải có ý kiến chính thức bằng văn bản, đính kèm các hồ sơ gốc có liên quan (giấy khai sinh, chứng minh nhân dân, hộ khẩu...) để xác định đúng nội dung cần điều chỉnh.

+ Không điều chỉnh những trường hợp sửa bỏ ngày, tháng sinh trong hồ sơ BHXH, chỉ vì chứng minh nhân dân không khai ngày tháng.

( Lưu ý khi đơn vị lập thủ tục gia hạn Thẻ BHYT, đơn vị cần phải hoàn tất việc trích nộp BHXH theo qui định, photo ủy nhiệm chi hoặc giấy nộp tiền kèm theo)

  * Mẫu đơn xác nhận tham gia BHYT (3 năm):

1. Đơn xác nhận BHYT 3 năm.

2. Bảng kê 308-xac nhan-1.doc (42,5 kB)

  * Cấp lại thẻ do mất hoặc thay đổi nơi KCB ban đầu:

 1. Đơn cấp lại Thả BHYT.

 2. Mức phí cho các trường hợp cấp lại thẻ BHYT: + Do bị hư hỏng: 2000 đ

                                                                            + Do bị mất: 4000 đ

3: Bảng kê 402 cấp lại hoặc đổi thẻ BHYT do mất, hư hỏng điều chỉnh quyền lợi KCB và thay đổi nơi KCB: Download (46 KB)

         - Người lao động bị mất thẻ BHYT do bất cứ lý do gì, phải có đơn đề nghị cấp lại thẻ (mẫu 02/THE) và nộp phí cấp lại thẻ cho cơ quan BHXH để được cấp lại thẻ BHYT.

- Thẻ mất cấp lại không được thay đổi nơi đăng ký KCB ban đầu và không có giá trị thu hồi khi thôi việc.

- Việc thay đổi nơi KCB ban đầu chỉ thực hiện vào kỳ gia hạn thẻ hoặc vào 10 ngày đầu mỗi quý.