HS_302.Điều chỉnh thông tin cá nhân người lao động (đ.chỉnh sổ BHXH - thẻ BHYT). Thời hạn giải quyết 10 ngày làm việc 302 Dieu chinh thong tin ca nhan.doc (44,5 kB)

Điều chỉnh nhân thân: họ, tên, ngày tháng năm sinh.

1.Công văn đề nghị của đơn vị theo mẫu D01b-TS,01 bản (Lưu ý: nộp tại cơ quan BHXH tham gia cuối cùng).

2.Danh sách đề nghị thay đổi thông tin của người tham gia (Mẫu D07-TS, 03 bản)D07-TS.xls (33 kB)

3.Đơn đề nghị của người tham gia (mẫu D01-TS, 01 bản)Mau d01b-ts.doc (32 kB)

4.Bản sao một trong các giấy tờ lin quan sau: giấy khai sinh hoặc CMND hoặc hồ sơ gốc (01 bản)

5.Sổ bảo hiểm xã hội mẫu cũ hoặc, Tờ bìa sổ BHXH mẫu mới

6.Các tờ rời sổ BHXH,

7.Bản ghi quá trình đóng BHXH, BHTN, mẫu 07/SBH (nếu có)

8.Thẻ BHYT cũ còn thời hạn sử dụng (nếu có điều chỉnh)

Trường hợp cải chính hộ tịch (nếu có): Bảo sao văn bản đính chính các loại hồ sơ, giấy tờ của đơn vị quản lý và cơ quan có thẩm quyền

Điều chỉnh thông tin cá nhân: số CMND, ngày cấp, nơi cấp; hộ khẩu thường trú, giới tính

1.Công văn đề nghị của đơn vị theo mẫu D01b-TS,01 bản (Lưu ý: nộp tại cơ quan BHXH tham gia cuối cùng)

2.Danh sách đề nghị thay đổi thông tin của người tham gia  (Mẫu D07-TS, 03 bản)

3.Đơn đề nghị của người tham gia (mẫu D01-TS, 01 bản)

4.Bản sao CMND (01 bản)

5.Sổ bảo hiểm xã hội (mẫu cũ) hoặc Tờ bìa sổ BHXH (mẫu mới) 

6.Các tờ rời sổ BHXH

7.Bản ghi quá trình đóng BHXH, BHTN , mẫu 07/SBH (nếu có)

8.Thẻ BHYT cũ còn thời hạn sử dụng (nếu có)

HS_303.Điều chỉnh nhân thân do mượn hồ sơ người khác tham gia BHXH. Thời gian giải quyết 12 ngày làm việc.303.doc (35,5 kB)

1.Công văn của đơn vị: nêu rõ lý do người lao động thực tế có làm việc tại đơn vị và cam kết điều chỉnh lại hồ sơ quản lý (mẫu D01b-TS, 01 bản)Mau d01b-ts.doc (32 kB)

2.Danh sách đề nghị thay đổi thông tin của người tham gia (mẫu D07-TS, 03 bản)D07-TS.xls (33 kB)

3.Đơn đề nghị của người mượn hồ sơ: nêu rõ lý do mượn hồ sơ (mẫu D01-TS, 01 bản)Mau d01b-ts.doc (32 kB)

4.Giấy cam đoan của người cho mượn hồ sơ, có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú (mẫu 02-GCĐ/SBH, 01 bản)Giay cam doan.doc (52 kB)

5.Bản sao một trong các giấy tờ liên quan của người mượn hồ sơ: giấy khai sinh hoặc CMND hoặc hồ sơ gốc   (01 bản)

6.Tờ khai tham gia BHXH cũ để thu hồi (02 bản)

7.Tờ khai tham gia BHXH mới (mẫu A01-TS, 02 bản)Mau a01-ts.doc (82 kB)

8.Sổ BHXH (mẫu cũ) hoặc tờ bìa sổ BHXH

9.Các trang tờ rời sổ BHXH

10.“Bản ghi quá trình đóng BHXH, BHTN” mẫu 07/SBH (nếu có)

Thẻ BHYT còn thời hạn sử dụng.

HS_304.Chuyển quá trình tham gia BHXH từ nhiều sổ về sổ gốc (dồn sổ BHXH).Thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc.304.doc (32,5 kB)

1.Công văn đề nghị của đơn vị (mẫu D01b-TS, 01 bản)Mau d01b-ts.doc (32 kB)

2.Danh sách đề nghị điều chỉnh hồ sơ tham gia BHXH, BHYT (mẫu D07-TS, 03 bản)D07-TS.xls (33 kB)

3.Đơn của người lao động đề nghị chuyển quá trình tham gia BHXH từ nhiều sổ BHXH về một sổ (mẫu D01-TS, 01 bản)

4.Bản sao CMND, 01 bản

5.Sổ BHXH gốc và các sổ BHXH khác kèm đầy đủ các tờ rời và mẫu 07/SBH (nếu có)

6.Thẻ BHYT cũ còn thời hạn sử dụng (nếu có)

HS_311.Điều chỉnh quá trình tham gia BHXH, BHTN trường hợp đã được chốt sổ. Thời gian giải quyết 05 ngày làm việc.

Đối tượng tham gia BHXH, BHTN bắt buộc:

1.Công văn đề nghị của đơn vị (mẫu D01b-TS, 01 bản)

2.Đơn đề nghị của người tham gia (mẫu D01-TS, 01 bản)

3.Danh sách điều chỉnh lao động & mức đóng BHXH, BHYT, BHTN (mẫu D02-TS, 03 bản)

4.Sổ BHXH (mẫu cũ)  hoặc tờ bìa sổ BHXH (sổ mẫu mới)  

5.Các tờ rời sổ BHXH

6.Bản tổng hợp quá trình đóng BHXH, BHTN mẫu 07/SBH (áp dụng đối với trường hợp đã chốt sổ in tờ rời sổ BHXH)

- Danh sách điều chỉnh hồ sơ tham gia BHXH, BHYT (mẫu D07-TS, 03 bản);

- Bản sao CMND (01 bản)

7.Hồ sơ liên quan đến việc điều chỉnh: Quyết định, Hợp đồng …………….

Đối tượng tham gia BHXH tự nguyện:

1.Đơn đề nghị của người tham gia (mẫu D01-TS, 01 bản)

2.Biên lai thu tiền do đại lý thu, hoặc chứng từ nộp tiền…

3.Sổ BHXH (mẫu cũ) hoặc tờ bìa sổ BHXH (sổ mẫu mới)

4.Các trang tờ rời sổ BHXH

5.Bản tổng hợp quá trình đóng BHXH, BHTN (mẫu 07/SBH) (áp dụng đối với trường hợp đã chốt sổ in tờ rời sổ BHXH)