4. Dưỡng sức

A. Nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe:

1. Điều kiện hưởng:Lao động nữ sau thời gian nghỉ hưởng chế độ do sinh con, sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu mà sức khỏe còn yếu thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ 5 đến 10 ngày một năm tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe;

2. Mức hưởng: + Nghỉ tại nhà :  25% mức lương tối thiểu chung /1 ngày

-                        + Nghỉ tập trung :  40% mức lương tối thiểu chung /1 ngày

B. Nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau

1. Điều kiện hưởng: Thời gian nghỉ hưởng trợ cấp ốm đau trong năm theo quy định đã hết nhưng sức khoẻ vẫn còn yếu.

Thời gian hưởng : từ 5 đến 10 ngày trong một năm.

2  2. Mức hưởng : + Nghỉ tại nhà :  25% mức lương tối thiểu chung /1 ngày

-                         + Nghỉ tập trung :  40% mức lương tối thiểu chung /1 ngày