I – THỦ TỤC HỒ SƠ: Lập bảng kê kèm theo hồ sơ: 602.doc (58 kB)

 

STT

Loại giấy tờ, biểu mẫu

Biểu mẫu

I.

Đối với người đang đóng BHXH

 

1.

Hồ sơ yêu cầu:

 

1.1

Danh sách người lao động đề nghị hưởng chế độ thai sản (Mẫu 67a-HD, 03 bản)

 Mau C66 67 a-HD.xls (21,5 kB)

1.2.

Trường hợp người lao động Khám thai: Sổ khám thai hoặc giấy khám thai (bản chính hoặc bản sao), 01 bản.

 

1.3.

Trường hợp người lao động bị sảy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu, thực hiện biện pháp tránh thai: Giấy ra viện (bản chính hoặc bản sao) hoặc giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH mẫu C65-HD, 01 bản.

 

1.4.

Trường hợp người lao động sinh con:

-    Bản sao giấy khai sinh hoặc chứng sinh của con, mỗi con 01 bản.

-    Nếu con chết phải có thêm giấy chứng tử, 01 bản.

+ Trường hợp con chết ngay sau khi sinh mà không được cấp chứng tử thì thay bằng bệnh án (bản sao, 01 bản) hoặc,

+ Giấy ra viện của người mẹ (bản chính hoặc bản sao, 01 bản).

 

1.5.

Trường hợp lao động nữ bị tàn tật: Bản sao giấy chứng nhận tỷ lệ thương tật 21% trở lên, 01 bản.

 

1.6.

Trường hợp người lao động nhận nuôi con nuôi: Bản sao Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi, 01 bản.

 

1.7.

Trường hợp sau khi sinh con mẹ chết:

- Bản sao giấy chứng tử  của mẹ (01 bản).

- Đơn của người cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng con theo mẫu 11A-HSB, 01 bản.

Mau 11.doc (29 kB) 

II.

Người lao động đã nghỉ việc, sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi dưới 4 tháng tuổi

 

1.

Sổ BHXH.

 

2.

Đơn theo mẫu 11B-HSB (01 bản).

DON XIN HUONG CHE DO THAI SAN.doc (21 kB) 

3

-    Bản sao giấy khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh của con đối với trường hợp sinh con, mỗi con 01 bản.

-    Bản sao Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi đối với trường hợp nhận nuôi con nuôi, 01 bản.

 

Lưu ý:

 

1. Danh sách người lao động đề nghị hưởng chế độ thai sản (Mẫu C67a, 3 bản). Đơn vị có thể lập thanh toán theo tháng (đơn vị nhiều lao động) hoặc theo quý (đơn vị ít lao động). Trên danh sách lập phải phân loại lần lượt theo từng loại chế độ. Ghi đầy đủ các tiêu thức. Cột ghi chú cần ghi rõ ngày bắt đầu sinh con hoặc ngày nhận nuôi con nuôi để xác định tháng hưởng trợ cấp thai sản.

 2. Bản sao giấy khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh của con theo qui định( 1bản) cần ghi chú thêm năm sinh của mẹ trên giấy khai sinh.

 3. Bản sao giấy chứng nhận tỷ lệ thương tật 21% trở lên (1 bản nếu có)

 4. bản sao hồ sơ nhận nuôi con nuôi theo qui định, giấy xác nhận nghỉ nuôi con nuôi sơ sinh; chỉ nhận trong trường hợp người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 4 tháng tuổi.

 5. bản sao giấy chứng tử của con hoặc của mẹ: nộp giấy chứng tử hay giấy báo tử của con trong trường hợp con chết sau khi sinh, nộp giấy chứng tử của mẹ trường hợp mẹ chết sau khi sinh con.

 6 Sổ BHXH (1 quyển): phải được duyệt cấp sổ (trang 3), kê khai quá trình đóng BHXH thể hiện thời gian đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong vòng 12 tháng trước khi sinh con. ( nếu người lao động có trình đóng tại BHXH Quận 2 chưa đủ 6 tháng)

 7. Giấy xác nhận nuôi con sơ sinh hoặc đơn xác nhận nuôi con sơ sinh,(1 bản theo mẫu): giấy xác nhận nghỉ nuôi con sơ sinh (trường hợp chỉ có cha tham gia BHXH) hoặc đơn của người cha, người trực tiếp nuôi dưỡng con có xác nhận của địa phương (chỉ có mẹ tham gia BHXH)

 8.Giấy chứng nhận nghỉ hưởng BHXH (mẫu C65-HD) hoặc sổ khám thai, giấy ra viện (1bản): do các cơ sở y tế cấp (kể cả các cơ sở y tế ngoài công lập không đăng ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT). Chứng từ phải đầy đủ hợp lệ: có chữ ký của Y, Bác sỹ và đóng dấu của bệnh viện. Trường hợp sẩy thai phải ghi rõ tuổi thai để xác định thời hạn hưởng trợ cấp, nếu không ghi rõ tính mức thấp nhất (10 ngày).

 9. Giấy xác nhận điều kiện nặng nhọc độc hại hoặc làm việc nơi có phụ cấp khu vực từ 0.7 trở lên (01 bản, nếu có).