I – THỦ TỤC HỒ SƠ: Lập bảng kê kèm theo hồ sơ:607 - TUAT.doc (49 kB)

 

STT

Loại giấy tờ, biểu mẫu

Số lượng

(1)

(2)

(3)

I.

Hồ sơ đủ điều kiện hưởng tuất 1 lần:

 

1.

Sổ BHXH, 01 quyển/người.

 

2.

Giấy chứng tử hoặc giấy báo tử hoặc quyết định của tòa án tuyên bố người lao động đã chết, 02 bản.

 

3.

Đối với người đang làm việc.

- Nếu chết do TNLĐ, BNN (kể cả chết trong thời gian điều trị lần đầu) thì bổ sung:

+ Biên bản điều tra TNLĐ, hoặc

+ Bệnh án điều trị BNN.

- Nếu tai nạn giao thông được xác định là TNLĐ thì bổ sung bản sao biên bản tai nạn giao thông của công an giao thông, 02 bản.

 

4.

Bản sao hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú), 01 bản.

 

5.

Tờ khai hoàn cảnh gia đình theo mẫu 09A - HSB, 02 bản.

 MAU 09A -HSB TO KHAI CUA THAN NHAN.doc (66 kB)

II

Hồ sơ đủ điều kiện hưởng tuất hàng tháng: thân nhân phải bổ sung thêm

 

1.

Giấy xác nhận của chính quyền địa phương nơi thân nhân của người LĐ khi còn sống phải nuôi dưỡng cư trú, 02 bản.

 

2.

Giấy chứng nhận của nhà trường nơi đang học đối với trường hợp con còn đi học từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi, 02 bản.

 

3.

Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của thân nhân người chết từ  81% trở lên, 02 bản.