Bà: Nguyễn Đặng Thanh Trúc

Bà: Nguyễn Đặng Thanh Trúc

Kế toán trưởng (Employees)

Phone: 0907943567

Hot line: 08.37430056 - 08.37420469 (line 19)

Email: trucndt@bhxhtphcm.gov.vn