Ông: Nguyễn Văn Lợi

Ông: Nguyễn Văn Lợi

Nhân viên Bảo vệ (Security)

Phone: 0906189547

Hot line: 08.37430056 - 08.37420469 (line 14)

Email: