I- THỦ TỤC HỒ SƠ: ĐĂNG KÝ THAM GIA BHXH LẦN ĐẦU TẠI QUẬN 2

 Hướng dẫn thủ tục đăng ký BHXH:

       

Loi giy t, biu mu

(2)

H sơ yêu cu

Phiếu đăng ký tham gia BHXH (02 bn)

Bn sao giy phép đăng ký kinh doanh hoc QĐ thành lp cĩ chng thc (01 bn)

Bn sao quyết định xếp hng doanh nghip (01 bn, nếu có)

Báo cáo khai trình s dng LĐ, đã đăng ký vi cơ quan qun lý lao động (01 bn chính,nếu có)

Thang bng lương, đã đăng ký vi cơ quan qun lý lao động (01 bn sao,nếu có)

Danh sách lao động đề ngh cp s BHXH, th BHYT (Mu A01a-TS, 03 bn)

DS điu chnh LĐ và mc lương đóng BHXH, BHYT, BHTN (Mu D02-TS, 03 bn)

HĐLĐ hoc Quyết định tuyn dng, thuyên chuyn….(01 bn bn chính / người)

T khai tham gia BHXH, BHYT, BHTN (Mu A01-TS, 02 bn/người), đối với những người chưa có sổ BHXH

Đơn v đăng ký chm so vi giy phép, h sơ b sung:

Công văn gii trình lý do chm đăng ký BHXH cho NLĐ theo quy định (01 bn)

  1. Bảng tính lãi truy thu BHXH, BHYT, BHTN - nếu có (mẫu D02b-TS, 02 bản)

Bng lương thc tế ca đơn v có ký nhn ca NLĐ t ngày thành lp (Mi tháng 01 bn chính)  để đối chiếu

Đối vi khi doanh nghip phạt np chậm: BHXH-BHTN 14,2%/năm, BHYT 9%/năm , lập bảng truy thu D02b-TS (2 bản)

Khi doanh nghip nhà nước np theo mc lương h s tại thời điểm đăng ký

Nếu có lao động không thuc din tham gia BHXH bt buc:

Giy xác nhn tham gia BHXH nơi khác (NLĐ làm vic nhiu đơn v, 01 bn/ người), photo thẻ BHYT còn giá trị sư dụng

Bn photo th hưu trí (01 bn/người nếu đang nghỉ  hưu)

Đơn v đã tham gia BHXH ti nơi khác chuyn đến, b sung

Thông báo kết qu đóng BHXH ca cơ quan BHXH tham gia trước đó (01 bn)

File d liu:  Nộp kèm theo file A01a-TS và D02-TS 

Tải biểu mẫu:

1: Bang ke HS 101(1).doc (45568)
2:Phieu dang ky tham gia bhxh, bhyt moi.doc (28,5 kB)

3:Mau A01a-TS,D07-TS,d02-ts, d02b-ts cong thuc f1_ML.xls (209 kB)

4:Mau d01b-ts.doc (32 kB)

5: Mau a01-ts.doc (82 kB)

Lưu ý:  Mẫu mới áp dụng từ 1/5/2012 thay thế mẫu 01a-03a-TBH:Mau a01a, d02, d02b, d07 lan 2.xls (200 kB)
** Danh muc dang ky kham chua benh ban dau 2011 tai trang web: https://www.bhxhtphcm.gov.vn

 Ghi chú: Trích nộp tiền BHXH-BHYT-BHTN theo bảng kê khai mẫu D02-TS và D02b-TS (nếu có) vào tài  khoản 6280202.902115 tại CN NH NN & PTNT Đông Sài Gòn - Số 9 Trần Não - P. Bình An - Quận 2  ( pho to chứng từ kèm theo) 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

1. Luật BHXH số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006

2. Luật BHYT số 25/2008/QH11 ngày 14/11/2008

3. Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 về hướng dẫn một số điều của Luật BHXH.

4. Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27/07/20009về hướng dẫn một số điều của Luật BHYT.

5. Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 về hướng dẫn một số điều của Luật BHXH về BHTN

6. Thông tư số 03/2007/TT–BLĐTBXH ngày 30/01/2007hướng dẫn Nghị định số 152/2006/NĐ-CP

7. Thông tư liên tịch số 21/2006/TTLT-BYT-BTC ngày 27/7/2005 hướng dẫn Nghị định số 63/2005/NĐ-CP

8. Quyết định số: 902/QĐ – BHXH ngày 26/6/2007 ban hành quy định về quản lý thu BHXH, BHYT bắt buộc;

9. Quyết định số 1333/QĐ – BHXH ngày 21/02/2008 sửa  đổi  QĐ  902/QĐ  - BHXH

10. Công văn số 1615/BHXH-CSXH ngày 02/06/2009 của BHXH Việt Nam  

11. Nghị định 83/2008 Điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng bảo hiểm xã hội:

ND83.2008.doc (29,5 kB)

12. Thông tư Quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội :

02.2011.TT.BLDTBXH.doc (33,5 kB)

13. Công văn qui định việc truy đóng BHXH CV 1895/2008: 1895-thu.pdf (204,8 kB)